ISO Certifikáty

Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 je jedným zo základných manažérskych nástrojov na zabezpečenie a dosiahnutie kvality, stability procesov, riadením a neustálym zlepšovaním, schopnosťou uspokojovať potreby zákazníkov za primeranú cenu.

Norma ISO 9001 poskytuje návod ako vybudovať a udržiavať fungujúci systém manažérstva kvality. Stanoví jednoduchú zásadu kde vedenie firmy stanoví svoje plány a ciele v oblasti kvality svojej prevádzky a tie sú v nasledujúcom období postupne realizované, pričom je účinnosť týchto procesov meraná a pravidelne sledovaná aby v prípade odchýlky mohla naša spoločnosť ihneď prijať účinné opatrenia na zmenu k lepšiemu.  Norma sa zaoberá princípmi riadenia ľudských zdrojov, infraštruktúry, zavádza procesy komunikácie so zákazníkmi, hodnotenie dodávateľov, meranie výkonnosti procesov, interné audity a podobne.

ISO 9001 poskytuje udržiavanie vysokej úrovne výrobného procesu, stabilnú a vysokú kvalitu poskytovaných služieb ako aj výrobkov zákazníkom, možnosť účasti vo verejných obstarávaniach o veľké zákazky predovšetkým v štátnej správe, zlepšenie výkonností prevádzky, vytvorenie systému pružne reagujúceho na zmeny požiadaviek na trhu ako napríklad zavádzanie nových technológií.

 

      

ISO 14001

Certifikátom 14001 dávame do podvedomia, že naša spoločnosť  si vybudovala systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých smeroch svojho podnikania, prostredníctvom ktorého starostlivosť o životné prostredie zaraďujeme do svojej podnikateľskej stratégie a každodennej bežnej prevádzky.

Norma stanovuje jednoduchú zásadu, kedy vedenie firmy určí svoje ciele a plány v oblasti emisií zo svojej produkcie a tie sú pomocou procesov realizované  aby mohla spoločnosť prijať účinné opatrenia na zmenu. Zaoberá sa princípmi riadenia dokumentácie, ľudských zdrojov, infraštruktúry, zavádza procesy komunikácie s úradmi a verejnosťou. Je to nástroj na riadenie dopadu aktivít firmy na životné prostredie, vytvorenie dobrej povesti prestížneho podniku v oblasti ochrany životného prostredia, včasné rozpoznanie problémov a zamedzenie vzniku prípadných havárií, poskytnutie vyšších záruk plnenia právnych a iných požiadaviek a tiež úspora energií a materiálových zdrojov.

Certifikát ISO 45001, predtým známy ako OHSAS 18001 je medzinárodne uznávaná špecifikácia, ktorá deklaruje dodržiavanie zásad bezpečného podniku, zvládnutie rizík pri práci a ochranu zdravia zamestnancov počas práce. Nezameriava sa výlučne na nebezpečenstvá úrazov, ale i na ďalšie aspekty zdravia akými sú napríklad dobrý stav a duševná pohoda pracovníka.

 

ISO 37001

Norma ISO 37001 určuje požiadavky na systém uplatňovania protikorupčných nástrojov, prevenciu, detekciu, analýzu korupčných rizík a získanie kontroly nad korupčným správaním v našej organizácii. V roku 2020 sme prešli úspešne certifikačným auditom, kde sme úspešne získali certifikát pre systém anti-korupčného manažérstva podľa ISO 37001. Certifikácia našej firmy podľa ISO 37001 je jasným a nespochybniteľným dôkazom toho, že naša spoločnosť dosiahla maximálnej miery transparentnosti a zdravého podnikateľského prostredia.

SERVICE MOBIL

+42‍1 903 71‍3 376

NÁHRADNÉ DIELY

+4‍21 918 34‍8 038

AUTOPOŽIČOVŇA

+42‍1 911 47‍1 587

RECEPCIA

+42‍1 31 7‍88 42 22

AUTOUMYVÁREŇ

+42‍1 91‍8 348 012

Autoprofit s.r.o.
Šaľská ulica 743/2
924 01 Galanta

Telefón: 031 / 788 42 22
E-mail: info@autoprofit.sk

Otváracie hodiny:
Predaj
Pondelok - piatok 8:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 12:00

Servis
Pondelok - piatok 7:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 12:00