Autoprofit.sk Dopravná nehoda bez stresu

Dopravná nehoda bez stresu


Kategória: Servis


Dopravná nehoda bez stresu.

Dopravné nehody sa nevyhýbajú sa ani dlhoročným, aktívnym vodičom, môžu sa pritrafiť kedykoľvek, aj keď robíte pre vašu bezpečnú jazdu maximum. Preto sme si pre vás pripravili seriál, ktorý vás naučí ako postupovať v tejto neľahkej situáci bez zbytočného stresu. Od A po Z. Od oblečenia si reflexnej vesty až po opravu vášho auta. Najskôr vám predstavíme 4 kľúčové body, ktoré majte na pamäti za všetkých okolností.

4 kľúčové body po dopravnej nehode.

Najdôležitejšie je zachovať chladnú hlavu.

Oblečte si reflexnú vestu. Vedeli ste, že dobrú viditeľnosť počas denného svetla a súmraku zabezpečujú fluorescenčné materiály. Tieto farby využívajú vyžarovanie svetla. Konkrétne signálne farby absorbujú neviditeľné ultrafialové slnečné žiarenie a následne vyžarujú viditeľné svetlo. Predovšetkým pri zatiahnutej oblohe či súmraku sa tak zdá, že tieto látky svietia. Preto sa fluorescenčné farby využívajú v doprave. V spolupráci s reflexnými prvkami ste pre každého viditeľný z dostatočnej vzdialenosti, cez deň aj v noci.

Skontrolujte prípadné zranenia celej posádky vozidla. Potrebujú pomoc? Volajte 112 a poskytnite prvú pomoc. Základným pravidlom pri poskytovaní prvej pomoci pri dopravnej nehode je bezpečnosť, teda neohroziť seba samého, zraneného ani život a zdravie ostatných osôb.

Nezabudnite na výstražné znamenia a trojuholník. Po odstavení vozidla v bezpečnej vzdialenosti za nehodou zapnite výstražné svetlá – blikanie všetkých 4 smeroviek, Majte stále na sebe reflexnú vestu, zoberte si autolekárničku, mobilný telefón a výstražný trojuholník. Ten umiestnite od miesta nehody vo vzdialenosti minimálne 50 – 100 m na bežných komunikáciách a 150 m na rýchlostných komunikáciách a diaľniciach.

Toto boli 4 kľúčové body, ktoré ochránili v prvom rade vašu bezpečnosť. Až teraz prišiel čas na “zranenia” vášho vozidla.

Záchrana vášho vozidla.

Ako pokračovať? Nádych, výdych, zvládneme to.

Skontrolujte viditeľné škody na vašom vozidle. Presahuje výška škody, podľa vašich odhadov, 3 990 eur? Ak áno, volajte políciu na čísle 158.  Ak nie, stačí vyplniť záznam o dopravnej nehode. Tlačivo vám vydá poisťovňa pri založení poistky. Ubezpečte sa, že ho máte vždy so sebou vo vozidle.

Bol poškodený cudzí majetok? Neopúšťajte miesto nehody, ak nepotrebujete zavolať policajnú hliadku, lekársku pomoc alebo to nie je v rozpore s vašou bezpečnosťou.

Nemeňte pozície vozidiel na mieste nehody, pokiaľ to nie je nevyhnutné na záchranu zranených alebo na zabezpečenie cestnej premávky.

Zaobstarajte fotografie nehody, a to pokiaľ možno zo všetkých strán a uhlov.

Požiadajte o kontakt svedkov dopravnej nehody a poproste ich o spoluprácu pri policajnom vyšetrovaní.

Nezabudnite na vyplnenie záznamu o dopravnej nehode. Nahláste poistnú udalosť príslušnej poisťovni.

Kontaktujte nás. V Autoprofite už automaticky prebehne prehliadka poškodeného vozidla technikom poisťovne a samotná likvidácia škody. Objednajte si termín na čísle 031884201

 

Vyplnenie Záznamu o dopravnej nehode nie je žiadna veda.

Ak vás desí záznam o dopravnej nehode a vyzerá, že si s ním len tak neporadíte, verte nám, že po týchto pár riadkoch to bude hračka.  Formulár nájdete priamo vo vašom aute.

Záznam o dopravnej nehode vyplňujete v prípade, že ste účastníkom nehody, ku ktorej, podľa zákona o cestnej premávke (8/2009 Z.z.), nemusíte privolať políciu. To znamená nehody, pri ktorej nedôjde k zraneniu alebo usmrteniu osôb, škoda na vozidle nepresiahne 3 990 € a nedôjde ku škodám na majetku tretích osôb.

V čase dopravnej nehody sa vám formulár môže zdať príliš zložitý, no verte nám opak je pravdou. Všetky tie kolonky majú svoje opodstatnenie. Poďme na to pekne krok po kroku.

Začnite dátumom a časom nehody a buďte čo najpresnejší.

Uveďte miesto nehody, opäť veľmi podrobne, vrátane ulice, čísla domu, kilometra cesty/diaľnice a pod.

V ďalších kolónkach zaškrtnite, či bol niekto zranený, a či došlo ku škode na majetku tretích osôb.

Nezabudnite aj na dôležité údaje o svedkoch nehody. Poznačte si aj ich kontaktné údaje (meno, adresu a telefonický kontakt).

Uveďte mená, adresy a kontakty na majiteľov vozidiel, teda na tých, ktorí uzavreli zmluvu o povinnom zmluvnom poistení. A taktiež údaje o oboch vodičoch.

Vyplňte údaje o vozidle, ktoré nájdete v malom technickom preukaze a informácie o poisťovni, kde mate uzatvorené PZP. Všetky informácie nájdete priamo na Zelenej karte.

Teraz už len údaje o samotnej dopravnej nehode. Šípkami najskôr vyznačte miesto stretu vozidiel. Pri oboch vozidlách tiež uveďte poškodenie, ku ktorému došlo (napríklad rozbitý nárazník). V ďalšom z bodov pomocou krížikov zaznačte okolnosti nehody, tie potom ešte neskôr upresníte v nákrese. Tu sa snažte čo najjasnejšie načrtnúť cestu, smer jazdy vozidiel a ich postavenie. Pre úplnosť uveďte aj názvy ulíc, čísla ciest, dopravné značky a uveďte aj, ktorá cesta je hlavná, a ktorá vedľajšia. Ak budete mať ďalšie dôležité informácie, ktoré sa vám nevošli do predchádzajúcich kolónok, napíšte ich do poznámok.


Podpíšte sa. A to nielen vy, ale aj ďalší účastník nehody.
Výborne zvládli ste to. Teraz už len odošlite jednu kópiu poisťovni. Jednu si nechajte a tretiu dajte druhému účastníkovi nehody.

 

Teraz nás už len kontaktujte. Dáme vaše vozidlo do poriadku a zabezpečíme likvidáciu škody s poisťovňou. Volajte na číslo 0317884201

Sme špecislisti na opravy po nehode

Vedeli ste, že nesprávna oprava havarovaného vozidla môže byť pre vás do budúcnosti veľkým bezpečnostným rizikom?

Oprava karosérie vyžaduje špeciálne technológie a dielenské vybavenie, originálne diely, výrobcom predpísaný postup opravy a odborne vyškolený personál. Aby bola aj naďalej zaručená 100 % bezpečnosť opravovaného vozidla, je nutné všetky uvedené aspekty dodržať.

Neodborne vykonaná oprava nemusí byť na prvý pohľad viditeľná, môže však mať fatálne následky pri následnej nehode. Nedostatočná tuhosť a zlé deformačné chovanie karosérie, nefunkčné alebo nedostatočne fungujúce prvky aktívnej a pasívnej bezpečnosti môžu spôsobiť ujmu na zdraví prepravovaných osôb a môžu zapríčiniť aj trvalé následky, dokonca aj smrť.

Kvôli zníženiu nákladov sa na opravy často používajú neoriginálne diely. To však prináša ekonomickú výhodu iba zdanlivo - často na úkor kvality, vzhľadu a bezpečnosti - ako jasne ukázal medzinárodný porovnávací test dielov.

Nadštandardnú kvalitu servisných služieb zaručujeme vykonávaním špeciálnych auditov, ktoré musí každý náš Špecialista na opravy po nehode absolvovať pravidelne každý rok. Navyše získate:

  • Dodržiavanie výrobcom stanovených opravárenských a technologických postupov
  • Zrýchlenie likvidácie poistnej udalosti
  • Skrátenie doby opravy vozidla
  • Zachovanie záruky proti prehrdzaveniu karosérie poskytnutej výrobcom
  • Záruka použitia výrobcom schválených lakovacích prostriedkov
  • Záruka transparentných cien pracovných úkonov
  • Najvyššie možné zachovanie hodnoty vozidla

Nechajte to na nás, sme špecialistom na opravy, aj na tie po nehode. Garantujeme vám všetky originálne diely priamo od výrobcu a zabezpečíme bezpečnosť vášho vozidla. Sme tu pre vás.

 


SERVICE MOBIL

+42‍1 903 71‍3 376

NÁHRADNÉ DIELY

+4‍21 918 34‍8 038

AUTOPOŽIČOVŇA

+42‍1 911 47‍1 587

RECEPCIA

+42‍1 31 7‍88 42 22

AUTOUMYVÁREŇ

+42‍1 91‍8 348 012

Autoprofit s.r.o.
Šaľská ulica 743/2
924 01 Galanta

Telefón: 031 / 788 42 22
E-mail: info@autoprofit.sk

Otváracie hodiny:
Predaj
Pondelok - piatok 8:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 12:00

Servis
Pondelok - piatok 7:00 - 17:00
Sobota 8:00 - 12:00