• ŠKODA HANDY centrum
    ŠKODA handy

ŠKODA HANDY ZŤP Centrum

ŠKODA AUTO Slovensko predstavila nový program riešenia a rozvoja dopravnej mobility osôb so zdravotným postihnutím ŠKODA Handy ZŤP, s mottom „Zdravotne postihnutí pomáhajú zdravotne postihnutým“.

Spoločnosť Autoprofit Galanta sa v roku 2014 stala 5. centrom ŠKODA Handy ZŤP na Slovensku.

ŠKODA Handy ZŤP newsletter

Zoznam prezentácií ŠKODA Handy ZŤP centra Autoprofit Galanta

Chyťme sa za ruky

 

Činnosti ŠKODA Handy ZŤP centra


Predaj vozidiel
Servis
Odťah

 

Cieľová skupina zákazníkov


 

Partneri projektu ŠKODA Handy ZŤP


ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. (ŠAS)

VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. (VWFS)

Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. (ASP)

 

Úpravy vozidiel pre potreby hendikepovaných


1

Strešný box Chair Topper

Je zariadenie, ktoré slúži pre ľahké a veľmi rýchle naloženie skladacieho mechanického vozíka na strechu vozidla. Jednoduchá obsluha z miesta šoféra, zabezpečuje užívateľovi samostatnosť pri cestovaní.  Vodič nie je odkázaný na cudziu pomoc (naloženie vozíka do vozidla). Výhodou je  zachovanie vnútorného priestoru vozidla.

 

rucne ovladanie
Ručné ovládanie MERO 3

Princíp systému MERO 3 spočíva v tom, že funkcia pedálu brzdy a plynu je prevedená do páky umiestnenej vedľa stredového tunelu vozidla na šoférovej strane. Ovládanie: tlakom páky od seba ovládame vždy brzdu a ťahom hornej časti páky k sebe, ovládame plyn. Výhoda ovládania MERO 3 spočíva v tom, že ruka pri ovládaní nemusí byť zdvihnutá toľko ako v prípade štandardných pákových systémov umiestnených na volante. Páka MERO 3 je tiež vybavená aretáciou brzdy.

 

nakladacie rameno
Elektrické nakladacie otočné rameno

Elektricky ovládaným ramenom ľahko naložíme elektrický vozík, ktorý váži cca 100 kg do kufra vozidla, či už osobného, kombi, alebo malej dodávky. Nakladacie rameno sa dá jednoducho odstrániť a tak ho môžeme uložiť mimo vozidla, pokiaľ neprepravujeme elektrický vozík. Oproti lyžinám nezaberá vo vozidle skoro žiaden priestor a pri nakladaní nie je treba veľký priestor za vozidlom ako pri lyžinách.

 

tlacidlo prvej pomoci
Tlačídlo prvej pomoci - Mobilita SAT

Zabezpečuje technickú pomoc a bezpečnosť hendikepovaného vodiča na cestách v núdzi a pri zabezpečení zdravotnej pomoci. Po zatlačení tlačidla vo vozidle je zaslaná požiadavka prostredníctvom GSM siete na serverové centrum, ktoré vyhodnotí požiadavku a zašle potvrdzujúcu SMS správu majiteľovi vozidla. V prípade havárie zabudovaný snímač rozpozná a automaticky odošle hlásenie so stavom vozidla a jeho polohou. Centrála Assistance je okamžite informovaná a organizuje potrebnú zdravotnú a technickú pomoc na miesto nehody.

 

otocna sedacka
Otočná sedačka

Uľahčuje nasadanie do vozidla. Montuje sa či u vodiča, alebo spolujazdca. Otočné sedačky spolujazdca sa dajú po ich otočení ešte aj vysunúť.