• Odťahovka
    odtahová služba
  • Odťahovka
    Odťahova služba 1

Odťahová služba

Naša odťahová služba Vám 24 hodín denne pri vážnejších poruchách a poškodeniach Vášho vozidla zabezpečí prevoz a uskladnenie vozidla v našom servisnom areáli.

V prípade potreby nás kontaktujte na t.č.: 0902 511 657 alebo 0918 348 035.

Poplatky za poskytnuté služby:
 
Cenník
Názov úkonu Osobné vozidlá Nákladné vozidlá
Nakládka/Vykládka 15,60 €  18,00 €
Hydraulická ruka 30,00 € 36,60 €
Kilometrovné 0,96 € 1,20 €
Paušál v rámci mesta Galanta 36,60 € 36,60 €
Paušál do 35 km 50,00 € 53,76 e
Príplatok vyprosťovanie(každá začatá hodina) 30,00 € 30,00 €
Príplatok v čase 18:00 - 7:30 24,00 € 24,00 €
Príplatok za sťažené podmienky 24,00 € 24,00 €
*Ceny sú uvedené s DPH.